Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Krystyna Stawiarska - Radna Gminy Iwona Stępińska 2015-07-15 13:43:23 edycja dokumentu
Radna Gminy - Krystyna Stawiarska Iwona Stępińska 2015-07-15 13:41:06 edycja dokumentu
Radna Gminy - Henryka Wyszowska Iwona Stępińska 2015-07-15 13:39:05 edycja dokumentu
Edward Kiełbasa - Radny Gminy Iwona Stępińska 2015-07-15 13:36:51 edycja dokumentu
Dariusz Malinowski - Radny Gminy Iwona Stępińska 2015-07-15 13:35:25 edycja dokumentu
Radny Gminy - Dariusz Malinowski Iwona Stępińska 2015-07-15 13:34:13 edycja dokumentu
Radna Gminy - Agnieszka Wtorek Iwona Stępińska 2015-07-15 13:32:11 edycja dokumentu
Radny Gminy - Artur Czernik Iwona Stępińska 2015-07-15 13:30:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum Iwona Stępińska 2015-07-15 13:13:33 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Iwona Stępińska 2015-07-15 13:10:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - LZS PŁOMYK Iwona Stępińska 2015-07-14 10:02:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Stępińska 2015-07-13 14:04:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego-plany i programy ochrony powietrza Alicja Surgieniewicz 2015-07-13 10:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie przebudowanego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-07-13 08:10:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-07-13 08:07:50 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY - 16.07.2015 r. Iwona Stępińska 2015-07-09 13:43:44 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej:Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór Alicja Surgieniewicz 2015-07-09 11:36:22 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY - 16.07.2015 r. Iwona Stępińska 2015-07-09 09:27:51 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY - 16.07.2015 r. Iwona Stępińska 2015-07-09 09:24:17 dodanie dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 16.07.2015 r. Iwona Stępińska 2015-07-09 09:22:56 edycja dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 16.07.2015 r. Iwona Stępińska 2015-07-09 09:21:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego pod nazwą "Wokół Trójgarbu" Iwona Stępińska 2015-07-06 15:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego Iwona Stępińska 2015-07-06 15:18:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-07-06 15:17:12 dodanie dokumentu
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 Iwona Stępińska 2015-07-03 14:11:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Stępińska 2015-07-03 09:00:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Stępińska 2015-07-03 08:59:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-07-03 08:53:51 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 51/2015 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-07-03 08:48:34 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór Alicja Surgieniewicz 2015-07-02 15:10:25 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-07-01 14:25:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-30 15:58:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-30 15:57:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z obszaru: "Wypoczynek dzieci i młodzieży" Iwona Stępińska 2015-06-30 15:55:39 dodanie dokumentu
Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy Iwona Stępińska 2015-06-30 15:52:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz zatwierdzenia Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-06-30 15:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Czarny Bór" Iwona Stępińska 2015-06-30 15:49:02 dodanie dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.06.2015 r. Iwona Stępińska 2015-06-25 15:11:32 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.06.2015 r. Iwona Stępińska 2015-06-25 15:05:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Iwona Stępińska 2015-06-23 15:23:50 edycja dokumentu