Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Iwona Stępińska 2015-06-23 15:22:47 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-06-17 14:46:30 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór Alicja Surgieniewicz 2015-06-15 10:17:24 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110) Alicja Surgieniewicz 2015-06-11 10:08:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Przebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" Alicja Surgieniewicz 2015-06-10 13:44:43 dodanie dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY -16.06.2015 Alicja Surgieniewicz 2015-06-10 13:29:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2015 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej Alicja Surgieniewicz 2015-06-10 11:11:17 dodanie dokumentu
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 Alicja Surgieniewicz 2015-06-08 13:47:15 edycja dokumentu
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 Alicja Surgieniewicz 2015-06-08 13:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór" Iwona Stępińska 2015-06-03 14:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.05.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn." Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych-WD_Marciszów Alicja Surgieniewicz 2015-06-03 14:39:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.05.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn." Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych-WD_Marciszów Alicja Surgieniewicz 2015-06-03 14:37:54 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych za 2014 r. Iwona Stępińska 2015-06-03 11:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:59:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:58:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:58:13 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:58:12 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:58:08 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:58:04 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:56:49 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-03 10:48:49 usunięcie dokumentu
Dane teleadresowe Iwona Stępińska 2015-06-03 08:13:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Iwona Stępińska 2015-06-03 08:12:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-02 16:28:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok Iwona Stępińska 2015-06-02 16:26:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 Iwona Stępińska 2015-06-02 16:23:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-06-02 12:16:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-06-02 12:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Stępińska 2015-06-02 12:10:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Czarny Bór w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 - 2020 Iwona Stępińska 2015-06-02 12:04:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr 30, 70 i 99 w Jaczkowie - 1321,0 mb" Iwona Stępińska 2015-06-01 15:16:46 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Iwona Stępińska 2015-06-01 12:32:55 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-06-01 10:00:56 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór Alicja Surgieniewicz 2015-05-29 12:59:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110) Alicja Surgieniewicz 2015-05-29 11:24:24 edycja dokumentu
Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-29 11:08:04 dodanie dokumentu
Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-29 11:07:04 dodanie dokumentu
Grzegorz Łuczko - Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-29 11:05:58 dodanie dokumentu
Grzegorz Łuczko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-29 11:04:51 dodanie dokumentu