Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-05-15 15:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu uchwały Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-05-15 15:17:59 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-14 13:20:53 dodanie dokumentu
Informacja dla wyborców Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-05-12 13:16:37 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-05-09 11:31:21 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-09 09:05:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Odbudowa dróg gminnych w Witkowie - dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych - dz. nr 83, Grzędach - dz. nr 299, Borównie - dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej - dz. nr 158 w Grzędach" Iwona Stępińska 2014-05-07 12:29:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulury i dziedzictwa narodowego Iwona Stępińska 2014-05-07 12:24:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/209/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-05-07 08:21:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/208/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-05-07 08:19:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/207/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Zawieruchy na działalność Wójta Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-05-07 08:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/206/2014 w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu: "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Iwona Stępińska 2014-05-07 08:16:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/205/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Czarny Bó z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-05-07 08:14:21 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Iwona Stępińska 2014-05-07 07:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-06 10:46:44 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-05 15:30:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-05 15:28:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-05 15:27:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-05-05 15:25:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Iwona Stępińska 2014-04-28 11:14:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony-Odbudowa dróg gminnych w Witkowie- dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych- dz. nr 83, Grzędach- dz. nr 299, Borównie dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2014-04-25 12:27:21 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Odbudowa dróg gminnych w Witkowie- dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych- dz. nr 83, Grzędach- dz. nr 299, Borównie dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2014-04-25 12:25:08 usunięcie dokumentu
Przetarg nieograniczony-Odbudowa dróg gminnych w Witkowie- dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych- dz. nr 83, Grzędach- dz. nr 299, Borównie dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2014-04-25 12:24:51 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony-Odbudowa dróg gminnych w Witkowie- dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych- dz. nr 83, Grzędach- dz. nr 299, Borównie dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2014-04-25 12:18:33 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-24 14:01:41 dodanie dokumentu
Zaświadczenia o prawie do głosowania Iwona Stępińska 2014-04-23 13:23:52 dodanie dokumentu
Informacja o dopisaniu do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego Iwona Stępińska 2014-04-23 13:21:41 dodanie dokumentu
Informacja o dopisaniu do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez siebie obwodzie głosowania Iwona Stępińska 2014-04-23 13:19:30 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 28.04.2014 r. Iwona Stępińska 2014-04-23 12:35:09 edycja dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 28.04.2014 r. Iwona Stępińska 2014-04-23 12:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-23 12:24:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-04-23 12:22:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Iwona Stępińska 2014-04-23 12:18:19 dodanie dokumentu
Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-23 08:28:18 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY 28.04.2014 r. Iwona Stępińska 2014-04-22 13:06:49 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY 28.04.2014 r. Iwona Stępińska 2014-04-22 13:06:15 dodanie dokumentu
Wykaz dzielnicowych Policji Rewiru w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-18 11:01:35 edycja dokumentu
Wykaz dzielnicowych Policji Rewiru w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-18 10:59:31 edycja dokumentu
Wykaz dzielnicowych Policji Rewiru w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-04-18 10:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-04-17 15:14:37 dodanie dokumentu