Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2015 roku Iwona Stępińska 2015-04-02 11:29:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-04-02 11:28:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie nr 89 Iwona Stępińska 2015-04-02 11:21:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze i Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-04-02 11:20:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przeznaczone w 2015r. Iwona Stępińska 2015-04-02 11:18:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 r. Iwona Stępińska 2015-04-02 11:15:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2015 r. Iwona Stępińska 2015-04-02 11:13:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji GPZ R- Boguszów - Porici" m. Grzędy Górne, Gorzeszów, Olszyny Alicja Surgieniewicz 2015-04-02 09:16:38 dodanie dokumentu
Grzędy Iwona Stępińska 2015-04-01 08:33:45 edycja dokumentu
Witków Iwona Stępińska 2015-03-31 08:18:31 edycja dokumentu
Jaczków Iwona Stępińska 2015-03-30 08:20:06 edycja dokumentu
Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-03-27 07:56:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-03-26 11:09:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Iwona Stępińska 2015-03-23 14:21:27 dodanie dokumentu
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wałbrzychu z dnia 19 marca 2015 r. dot. dyżurów Iwona Stępińska 2015-03-20 14:01:03 dodanie dokumentu
SESJA RADY - 26.03.2015 r. Iwona Stępińska 2015-03-19 14:44:37 edycja dokumentu
SESJA RADY - 26.03.2015 r. Iwona Stępińska 2015-03-19 14:39:56 dodanie dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 26.03.2015 r. Iwona Stępińska 2015-03-19 14:38:29 edycja dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 26.03.2015 r. Iwona Stępińska 2015-03-19 14:37:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-03-16 10:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z obszaru: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" Iwona Stępińska 2015-03-16 10:06:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Iwona Stępińska 2015-03-06 14:28:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie aktualizacji zapisów zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-03-06 14:23:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-03-06 12:56:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko - czeskiej" Iwona Stępińska 2015-03-04 08:23:26 dodanie dokumentu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o szkoleniu dla hodowców zwierząt Iwona Stępińska 2015-03-03 10:43:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-02-27 09:04:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Interwencyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie Iwona Stępińska 2015-02-27 08:12:17 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych za IV kwartał 2014 r. Iwona Stępińska 2015-02-26 15:08:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 Iwona Stępińska 2015-02-26 09:38:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej Iwona Stępińska 2015-02-24 07:59:38 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-02-24 07:53:02 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy Iwona Stępińska 2015-02-23 11:22:18 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy Iwona Stępińska 2015-02-23 11:21:58 usunięcie dokumentu
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy Iwona Stępińska 2015-02-23 11:21:39 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie dokumentacji projektowej-drogi. Alicja Surgieniewicz 2015-02-23 10:13:28 edycja dokumentu
Zaoszenie do złozenia propozycji cenowej- wycinka i usunięcie drzew Alicja Surgieniewicz 2015-02-19 14:55:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie dokumentacji projektowej-drogi. Iwona Stępińska 2015-02-19 14:48:21 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- wykonanie dokumentacji projektowej - obiekty mostowe Iwona Stępińska 2015-02-19 14:48:05 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych Iwona Stępińska 2015-02-19 14:47:34 edycja dokumentu