Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/191/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-02-19 10:46:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/190/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/77/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej Iwona Stępińska 2014-02-19 10:45:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/189/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/188/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:36:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/187/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:21:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/186/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania Iwona Stępińska 2014-02-19 10:19:33 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia (3) dot. przetargu nieograniczonego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:14:03 edycja dokumentu
Wyjaśnienia (2) do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:54 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze-przetarg nieograniczony: Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:43 edycja dokumentu
Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:24 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:11 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014-Rejon I Iwona Stępińska 2014-02-19 10:12:58 edycja dokumentu
WYJAŚNIENIA :Przetarg nieograniczony:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków. Iwona Stępińska 2014-02-19 10:12:43 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków. Iwona Stępińska 2014-02-19 10:12:31 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- REJON I i II Iwona Stępińska 2014-02-19 10:12:18 edycja dokumentu
Wyjaśnienia- przetarg nieograniczony- Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:11:31 edycja dokumentu
Wyjaśnienia-przetarg nieograniczony- Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:11:18 edycja dokumentu
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:11:04 edycja dokumentu
Zmiana terminu składania ofert-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-: Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:10:47 edycja dokumentu
Wyjaśnienia- przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:10:32 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:10:18 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:10:05 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy Iwona Stępińska 2014-02-19 10:09:45 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Iwona Stępińska 2014-02-19 10:09:29 edycja dokumentu
UWAGA Iwona Stępińska 2014-02-19 10:09:14 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2014-02-19 10:09:01 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Iwona Stępińska 2014-02-19 10:02:38 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:02:24 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 - Rejon I Iwona Stępińska 2014-02-19 10:02:10 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków Iwona Stępińska 2014-02-19 10:01:57 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- przetarg nieograniczony:Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-02-19 10:01:44 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- Rejon II Iwona Stępińska 2014-02-19 10:01:33 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- Rejon III Iwona Stępińska 2014-02-19 10:01:18 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy Iwona Stępińska 2014-02-19 10:01:04 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Iwona Stępińska 2014-02-19 10:00:51 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej- ogłoszenie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-02-19 09:56:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-02-19 09:56:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-02-19 09:56:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-02-19 09:56:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-02-19 09:56:09 edycja dokumentu