Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych Iwona Stępińska 2015-02-19 14:47:34 edycja dokumentu
Dokumenty do pobrania Iwona Stępińska 2015-02-18 15:42:59 dodanie dokumentu
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 Iwona Stępińska 2015-02-18 15:38:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarny Bór w 2015 roku Iwona Stępińska 2015-02-18 15:33:39 edycja dokumentu
Dokumenty do pobrania Iwona Stępińska 2015-02-18 15:33:26 edycja dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-18 15:33:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert Iwona Stępińska 2015-02-18 15:32:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze" - zad. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-02-18 10:59:26 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-02-17 15:17:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie dokumentacji projektowej-drogi. Alicja Surgieniewicz 2015-02-17 12:45:15 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- wykonanie dokumentacji projektowej - obiekty mostowe Alicja Surgieniewicz 2015-02-17 12:44:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-13 13:00:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. XXX- lecia PRL 51 w Czarnym Borze (dz. nr 519) Iwona Stępińska 2015-02-13 12:06:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji GPZ R- Boguszów - Porici" m. Grzędy Górne, Gorzeszów, Olszyny Alicja Surgieniewicz 2015-02-13 09:46:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-02-11 08:53:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-02-11 08:51:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-02-11 08:47:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie Iwona Stępińska 2015-02-11 08:45:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarny Bór na lata 2015 - 2017 Iwona Stępińska 2015-02-11 08:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-02-11 08:40:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- Urząd Miasta Lubawka - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. " Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od stacji energetycznej R-Boguszów do granicy polsko-czeskiej". Alicja Surgieniewicz 2015-02-10 13:25:10 edycja dokumentu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Iwona Stępińska 2015-02-10 11:41:23 edycja dokumentu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Iwona Stępińska 2015-02-10 11:40:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-02-09 15:32:22 dodanie dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.02.2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-09 14:34:41 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.02.2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-09 14:34:24 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.02.2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-09 14:32:51 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.02.2015 r. Iwona Stępińska 2015-02-09 14:30:49 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych Alicja Surgieniewicz 2015-02-09 11:18:23 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne Iwona Stępińska 2015-02-05 08:39:49 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia PKW dot. udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych Iwona Stępińska 2015-02-04 11:19:56 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia PKW dot. głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Iwona Stępińska 2015-02-04 11:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bor na 2014 rok Iwona Stępińska 2015-02-04 10:12:12 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Iwona Stępińska 2015-02-04 07:49:02 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2015-02-04 07:48:34 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-02-03 15:00:52 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 5/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypedniów Sportowych Iwona Stępińska 2015-02-03 14:56:58 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych Alicja Surgieniewicz 2015-02-03 12:42:54 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych Alicja Surgieniewicz 2015-02-02 15:21:22 edycja dokumentu
Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Stępińska 2015-01-30 14:21:47 dodanie dokumentu