Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 28.05.2018 r.

Dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie projektów uchwał:

 1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór,

 2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 3. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 180 obręb Czarny Bór na działkę nr 279/11 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania dopłat,

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

 6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/234/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

 7. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok,

 8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór,

 9. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 rok,

 10. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 23-05-2018 07:56:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Stępińska 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 23-05-2018 07:59:05