Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r., poz.1728)

WÓJT GMINY CZARNY BÓR

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ww. ustawie Powszechnego Spisu Rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Czarny Bór, w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Czarny Bór,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 1. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2),
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r.  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór

 

 1. Dodatkowych informacji udziela koordynator gminny – Iwona Ślusarczyk, tel. 74 8450139

 

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

 1. Dla Gminy Czarny Bór wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 1 rachmistrza.

 

Wójt Gminy Czarny Bór/

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 plakat1.pdf (PDF, 11.44Mb) 2020-06-15 11:22:45 181 razy
2 Załącznik nr 1-3 do naboru rachmistrzów.pdf (PDF, 176.81Kb) 2020-06-15 11:22:45 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 15-06-2020 11:22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Stępińska 15-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 23-06-2020 13:26:52