Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień    25 października 2015 r. informujemy, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112. z późn. zm.) prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy:

  • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w tym również wyborcy  posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1140),
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art.13 ust.5 ustawy wymienionej w pkt.1,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt. 1,
  4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci do Sejmu RP i do Senatu RP.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. – wzór wniosku w załączeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody w załączeniu,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat,
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

                                                                               WÓJT GMINY CZARNY BÓR

                                                                                  /-/ Adam Górecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc (DOC, 57.50Kb) 2015-10-06 11:01:25 262 razy
2 zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc (DOC, 53.50Kb) 2015-10-06 11:01:25 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Stępińska 06-10-2015 11:01:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dziwak 06-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Iwona Stępińska 08-01-2016 09:20:48