Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/196/2014 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Iwona Stępińska 2014-03-10 14:50:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/195/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Iwona Stępińska 2014-03-10 14:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok Iwona Stępińska 2014-03-10 14:41:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok Iwona Stępińska 2014-03-10 14:40:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/193/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2014r. Iwona Stępińska 2014-03-10 14:39:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Iwona Stępińska 2014-03-10 10:59:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Iwona Stępińska 2014-03-10 10:59:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Iwona Stępińska 2014-03-10 10:37:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Iwona Stępińska 2014-03-10 10:37:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Iwona Stępińska 2014-03-07 08:46:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Iwona Stępińska 2014-03-07 08:45:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-03-07 08:25:42 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-03-07 08:24:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Iwona Stępińska 2014-03-07 08:24:09 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór w 2014 r. Iwona Stępińska 2014-03-04 14:00:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych. Alicja Surgieniewicz 2014-03-04 12:43:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych" Iwona Stępińska 2014-03-03 09:38:45 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór zadanie b i d z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Iwona Stępińska 2014-02-27 11:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. Iwona Stępińska 2014-02-26 13:43:15 dodanie dokumentu
Lista stypendystów sportowych na 2014r. Iwona Stępińska 2014-02-21 13:12:45 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 26.02.2014R. Iwona Stępińska 2014-02-21 12:29:01 edycja dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 26.02.2014R. Iwona Stępińska 2014-02-21 12:25:30 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY 25.02.2014R. Iwona Stępińska 2014-02-21 12:24:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych. Alicja Surgieniewicz 2014-02-21 12:23:54 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY 27.02.2014r. Iwona Stępińska 2014-02-20 13:05:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.Budowa obwodnicy Czarnego Boru-drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 Alicja Surgieniewicz 2014-02-20 12:03:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych. Alicja Surgieniewicz 2014-02-19 14:40:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/192/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 200 m2 z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości Iwona Stępińska 2014-02-19 10:49:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/191/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-02-19 10:46:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/190/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/77/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej Iwona Stępińska 2014-02-19 10:45:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/189/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/188/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:36:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/187/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:21:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/186/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania Iwona Stępińska 2014-02-19 10:19:33 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia (3) dot. przetargu nieograniczonego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:14:03 edycja dokumentu
Wyjaśnienia (2) do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:54 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze-przetarg nieograniczony: Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014 Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:43 edycja dokumentu
Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:24 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-02-19 10:13:11 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014-Rejon I Iwona Stępińska 2014-02-19 10:12:58 edycja dokumentu