Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Grzegorz Łuczko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-29 11:04:51 dodanie dokumentu
Krzysztof Kręzel - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Iwona Stępińska 2015-05-29 11:03:48 dodanie dokumentu
Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. gospodarki wodnej, dróg, komunikacji i ochrony środowiska Iwona Stępińska 2015-05-29 11:01:16 dodanie dokumentu
Adam Górecki - Wójt Gminy Iwona Stępińska 2015-05-29 10:54:01 dodanie dokumentu
Renata Chruszcz - Zastępca Wójta Gminy Iwona Stępińska 2015-05-29 10:53:19 dodanie dokumentu
Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy Iwona Stępińska 2015-05-29 10:52:43 dodanie dokumentu
Paweł Twardowski - Skarbnik Gminy Iwona Stępińska 2015-05-29 10:52:15 dodanie dokumentu
Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Stępińska 2015-05-29 10:49:18 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-05-28 11:36:57 edycja dokumentu
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:36:18 edycja dokumentu
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:36:10 usunięcie załacznika
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:34:43 edycja dokumentu
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:34:07 edycja dokumentu
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:33:40 edycja dokumentu
Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 Iwona Stępińska 2015-05-28 10:32:25 dodanie dokumentu
Wybory do Izb Rolniczych - 31.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-27 07:53:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-05-26 12:15:37 edycja dokumentu
Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 23-24 maja 2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-22 08:14:28 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-21 13:45:46 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-21 13:45:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2015-05-21 12:16:58 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY - 28.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-21 12:09:25 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY - 28.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-21 12:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2015-05-21 09:15:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-05-21 08:58:23 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych za I kwartał 2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-21 08:42:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 393 i nr 395 w Jaczkowie Alicja Surgieniewicz 2015-05-20 12:09:20 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Remont mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi gminnej (dz. nr 455 i nr 426/2) w km 0+120 w Witkowie Alicja Surgieniewicz 2015-05-20 12:08:13 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 26.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-19 14:47:52 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 26.05.2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-19 14:40:46 dodanie dokumentu
Informacja o składach oraz pełnionych funkcjach - ukonstytuowanie się OKW Iwona Stępińska 2015-05-19 14:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. Iwona Stępińska 2015-05-19 14:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie zmiany regulaminów boisk sportowych, usytuowanych na terenie Gminy Czary Bór Iwona Stępińska 2015-05-19 14:32:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000-1+110) Iwona Stępińska 2015-05-19 14:29:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.04.2015 r. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej Alicja Surgieniewicz 2015-05-19 14:21:04 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-05-19 13:39:38 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb Alicja Surgieniewicz 2015-05-19 13:36:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyłożeniu Spisu członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej Iwona Stępińska 2015-05-18 08:39:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach Alicja Surgieniewicz 2015-05-15 10:03:52 edycja dokumentu
Ryszard Nowakowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iwona Stępińska 2015-05-14 15:22:04 dodanie dokumentu