Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno" Iwona Stępińska 2014-10-17 10:04:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Alicja Surgieniewicz 2014-10-15 11:35:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa naziemnego systemu fotowoltaicznego służącego produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 2x do 1MW, zlokalizowanego na działce nr 8/5 o powierzchni 8,4475 ha obręb Grzędy Górne, gmina Czarny Bór. Alicja Surgieniewicz 2014-10-15 11:27:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa naziemnego systemu fotowoltaicznego służącego produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 2x do 1MW, zlokalizowanego na działce nr 8/5 o powierzchni 8,4475 ha obręb Grzędy Górne, gmina Czarny Bór. Alicja Surgieniewicz 2014-10-15 11:27:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Czarny Bór w okręgu wyborczym nr 2 Iwona Stępińska 2014-10-15 07:50:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy - Adam Górecki Iwona Stępińska 2014-10-14 15:34:20 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Henryka Wyszowska Iwona Stępińska 2014-10-14 15:27:25 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Agnieszka Wtorek Iwona Stępińska 2014-10-14 15:24:26 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Arkadiusz Wodziak Iwona Stępińska 2014-10-14 15:22:43 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Krystyna Stawiarska Iwona Stępińska 2014-10-14 15:21:17 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Katarzyna Rolka Iwona Stępińska 2014-10-14 15:13:46 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Marta Nieć Iwona Stępińska 2014-10-14 14:54:17 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Dariusz Malinowski Iwona Stępińska 2014-10-14 14:52:10 dodanie dokumentu
Radna Gminy - Marzena Łatka Iwona Stępińska 2014-10-14 14:49:18 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Tomasz Kosek Iwona Stępińska 2014-10-14 14:46:27 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Andrzej Florian Iwona Stępińska 2014-10-14 14:44:43 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Tomasz Drohomirecki Iwona Stępińska 2014-10-14 14:38:27 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Artur Czernik Iwona Stępińska 2014-10-14 14:37:06 dodanie dokumentu
Radny Gminy - Jarosław Buzarewicz Iwona Stępińska 2014-10-14 14:36:26 edycja dokumentu
Radny Gminy - Jarosław Buzarewicz Iwona Stępińska 2014-10-14 14:35:31 dodanie dokumentu
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Ryszard Nowakowski Iwona Stępińska 2014-10-14 14:11:46 dodanie dokumentu
Przewodnicząca Rady Gminy - Sylwestra Wawrzyniak Iwona Stępińska 2014-10-14 14:09:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Pzrebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" Alicja Surgieniewicz 2014-10-10 14:02:32 dodanie dokumentu
Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze oraz harmonogram dyżurów Iwona Stępińska 2014-10-09 14:41:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Czarny Bór w okręgu wyborczym nr 2 Iwona Stępińska 2014-10-09 14:40:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Czarny Bór w okręgu wyborczym nr 2 Iwona Stępińska 2014-10-08 13:44:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/228/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 Iwona Stępińska 2014-10-03 10:40:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/227/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-10-03 10:36:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/226/2014 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367" - Etap II Iwona Stępińska 2014-10-03 10:30:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/225/2014 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Iwona Stępińska 2014-10-03 10:25:27 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Iwona Stępińska 2014-10-03 07:42:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/212/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Iwona Stępińska 2014-10-02 14:03:03 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 08.10.2014 r. Iwona Stępińska 2014-10-01 12:51:32 edycja dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 08.10.2014 r. Iwona Stępińska 2014-10-01 12:50:30 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kopaliny ze złoża porfiru " Gorce" Alicja Surgieniewicz 2014-10-01 12:29:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno Alicja Surgieniewicz 2014-09-30 17:06:50 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno Alicja Surgieniewicz 2014-09-30 16:52:33 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno Alicja Surgieniewicz 2014-09-30 16:33:19 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno Alicja Surgieniewicz 2014-09-30 16:32:45 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony-Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno Alicja Surgieniewicz 2014-09-30 16:32:03 edycja dokumentu