Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych Iwona Stępińska 2013-10-31 09:12:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy Czarny Bór na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych Iwona Stępińska 2013-10-31 08:41:13 dodanie dokumentu
Borówno Iwona Stępińska 2013-10-29 14:14:00 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-10-29 14:13:29 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-10-29 14:12:54 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-10-29 14:12:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku pod nazwą: Iwona Stępińska 2013-10-28 10:49:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-10-28 09:44:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą, ogrody i ogródki przydomowe Iwona Stępińska 2013-10-28 09:36:23 dodanie dokumentu
SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY 29.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-25 13:59:56 edycja dokumentu
SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY 29.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-25 13:59:20 edycja dokumentu
SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY 29.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-25 13:58:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego ksiegowego w Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-10-25 12:08:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-10-23 07:49:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013 - 2016 Iwona Stępińska 2013-10-18 09:15:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-10-18 09:11:03 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY 24.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-17 14:49:18 dodanie dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 24.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-17 14:41:23 edycja dokumentu
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 24.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-17 14:35:42 dodanie dokumentu
Wzór oświadczenia Iwona Stępińska 2013-10-15 14:29:41 edycja dokumentu
Wzór oświadczenia Iwona Stępińska 2013-10-15 14:29:27 usunięcie załacznika
INFORMACJA Iwona Stępińska 2013-10-15 14:29:09 edycja dokumentu
INFORMACJA Iwona Stępińska 2013-10-15 14:28:40 edycja dokumentu
INFORMACJA Iwona Stępińska 2013-10-15 14:28:15 usunięcie załacznika
POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 22.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-15 12:52:03 edycja dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 22.10.2013r. Iwona Stępińska 2013-10-15 12:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków Iwona Stępińska 2013-10-15 09:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany Iwona Stępińska 2013-10-15 08:24:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 - Rejon I Alicja Surgieniewicz 2013-10-11 14:24:46 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 - Rejon I Alicja Surgieniewicz 2013-10-11 14:24:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu zdawczo- odbiorczego Iwona Stępińska 2013-10-10 10:50:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:"Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW Iwona Stępińska 2013-10-09 15:23:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-10-09 10:37:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/158/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2013-10-04 10:42:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-10-04 10:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/156/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Iwona Stępińska 2013-10-04 10:34:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/155/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym Iwona Stępińska 2013-10-04 10:32:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/154/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2013-10-04 10:22:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/153/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej Iwona Stępińska 2013-10-04 10:19:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/152/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Borównie w granicach działki nr 363 o pow. 600m2 Iwona Stępińska 2013-10-04 10:16:36 dodanie dokumentu