Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.08.2014 r. Iwona Stępińska 2014-08-08 12:23:12 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.08.2014 r. Iwona Stępińska 2014-08-08 12:22:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim Iwona Stępińska 2014-08-06 14:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/223/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-08-06 13:20:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/222/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego realizacji odbudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 3367D Iwona Stępińska 2014-08-06 13:18:46 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych za II kwartał 2014r. Iwona Stępińska 2014-08-01 14:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" Iwona Stępińska 2014-08-01 14:04:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe K. Kręzel - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-08-01 12:10:17 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. Alicja Surgieniewicz 2014-07-29 10:47:13 edycja dokumentu
Wzór oświadczenia Iwona Stępińska 2014-07-28 11:04:39 edycja dokumentu
Wzór oświadczenia Iwona Stępińska 2014-07-28 11:04:25 usunięcie załacznika
Instrukcja Iwona Stępińska 2014-07-28 11:04:16 edycja dokumentu
Instrukcja Iwona Stępińska 2014-07-28 11:04:03 usunięcie załacznika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Iwona Stępińska 2014-07-28 11:03:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-07-28 11:02:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zawarciu umowy Iwona Stępińska 2014-07-28 11:01:51 usunięcie załacznika
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia Iwona Stępińska 2014-07-28 11:01:20 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia Iwona Stępińska 2014-07-28 11:00:09 usunięcie załacznika
INFORMACJA Iwona Stępińska 2014-07-28 10:59:30 usunięcie dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.07.2014 r. Iwona Stępińska 2014-07-28 07:41:04 edycja dokumentu
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.07.2014 r. Iwona Stępińska 2014-07-28 07:39:22 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych Alicja Surgieniewicz 2014-07-23 14:29:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-07-22 12:39:53 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. Alicja Surgieniewicz 2014-07-18 09:55:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-07-17 13:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-07-17 13:13:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 15:13:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 11:03:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 11:02:25 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 10:13:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-09 15:25:47 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych Iwona Stępińska 2014-07-08 09:10:19 dodanie dokumentu
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Iwona Stępińska 2014-07-08 09:08:49 dodanie dokumentu
Poziomy recyklingu i odzysku Iwona Stępińska 2014-07-08 09:07:27 dodanie dokumentu
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:06:01 dodanie dokumentu
Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:05:02 dodanie dokumentu
Gniazda selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:03:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/221/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie Iwona Stępińska 2014-07-04 10:06:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2014-07-04 10:05:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2014-07-04 10:04:50 dodanie dokumentu