Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 Alicja Surgieniewicz 2013-07-17 12:40:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43a/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2013-07-16 15:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-07-16 15:33:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Iwona Stępińska 2013-07-15 10:37:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Iwona Stępińska 2013-07-15 10:35:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2012 rok Iwona Stępińska 2013-07-11 08:24:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2012 rok Iwona Stępińska 2013-07-11 08:23:25 dodanie dokumentu
Szkody łowieckie Iwona Stępińska 2013-07-10 15:03:29 dodanie dokumentu
WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Iwona Stępińska 2013-07-08 14:27:45 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy Alicja Surgieniewicz 2013-06-28 11:21:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-06-28 10:22:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-06-28 10:20:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2013-06-26 15:21:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2013-06-26 15:21:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Iwona Stępińska 2013-06-26 14:05:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-06-26 13:58:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-06-25 15:43:52 dodanie dokumentu
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Alicja Surgieniewicz 2013-06-24 14:31:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/151/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2013-06-24 11:44:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/150/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Iwona Stępińska 2013-06-24 11:41:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/149/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Iwona Stępińska 2013-06-24 11:39:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/148/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-06-24 11:37:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/147/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-06-24 11:35:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/146/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Iwona Stępińska 2013-06-24 11:34:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/145/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2012 rok Iwona Stępińska 2013-06-24 11:32:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR Z DNIA 19 CZERWCA 2013 R. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-06-21 14:06:53 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Alicja Surgieniewicz 2013-06-21 10:34:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Iwona Stępińska 2013-06-20 08:26:37 dodanie dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2013-06-19 13:22:41 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2013-06-19 13:22:19 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2013-06-19 12:55:03 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2013-06-19 12:52:29 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "PRZEBUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR (DZ. NR 537, 526)" Iwona Stępińska 2013-06-19 12:49:04 dodanie dokumentu
UWAGA Iwona Stępińska 2013-06-19 12:39:06 edycja dokumentu
UWAGA Iwona Stępińska 2013-06-19 12:36:19 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne ws. Wstępnego Programu Działań Zintegrowanych w AW Iwona Stępińska 2013-06-18 11:03:30 dodanie dokumentu
Bezpłatne powiadomienia SMS Iwona Stępińska 2013-06-14 10:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego Iwona Stępińska 2013-06-12 14:20:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe S. Wawrzyniak za 2012r. Iwona Stępińska 2013-06-12 11:39:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe M. Nieć za 2012r. Iwona Stępińska 2013-06-12 11:38:42 dodanie dokumentu